Impressum

 

ODJEK
Revija za umjetnost, nauku i društvena pitanja

Adresa:
Obala Maka Dizdara 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel./fax:
+387 33 204463

E-mail:
redakcija@odjek.ba

Izdavač:
Udruženje za očuvanje kulturne tradicije «ODJEK»

Glavni i odgovorni urednik:
Nermina Kurspahić

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika:
Asim Mujkić

 

Sekretar Revije ODJEK:
Halida Imamović, dipl. oec

Redakcijski kolegij:
Samir Arnautović, Marina Gržinić, Edin Konjhodžić, Mario Kopić, Senada Kreso, Nermina Kurspahić, Asim Mujkić, Amina Šiljak-Jesenković

Lektor:
Sedina Lončarić

Design i prijelom:
Tarik Jesenković

Savjet ODJEKA:
Beverly Allen, Jean Baudrillard, Azra Begić, Dunja Blažević, Ginevra Bonpiani, Esad Duraković, Alain Finkielkraut, Rešid Hafizović, Celia Hawksworth, Mustafa Imamović (predsjednik), Alain Joxe, Mario Kopić, Tvrtko Kulenović, Nermina Kurspahić, Amir Ljubović, Noel Malcolm, Edgar Morin, Erika Munk, Giancarlo Politi, Susan Sontag, Nenad Tanović, Ugo Vlaisavljević

 

Štampa:
Amos Graf d.o.o. Sarajevo

Web-design i on-line administracija:
Promotim d.o.o. Sarajevo

 

Revija ODJEK referirana je u Central and Eastern European Online Library /Frankfurt am Main/ - http:www.ceeol.com