Jesen 2010

  ZID TRAŽI SLIKU
  Goran P. Vrhunc
 
 

Prazan i žut,
sa bijelom
koja se nazire
ponegdje,
savršena podloga
za skupljanje prašine
i paučine
na mjestima 
na kojima se račva,
onaj koji je bio unutar njega
puno je dimio i dumao,
parket je završio kao dim
zadnje paljevine 
mjesto uglja,
ali nije važan pod,
ni antipod,
ali sve bi izgledalo drugačije
da ona rupa nije na zidu,
i sve što treba,
i sve što traži
je slika da visi.

 

SLIKA TRAŽI RAM

Savila je uši
Ali ništa ne čuje
A nema ni glasova
Utihnule su sve buke
Ušutkao ih lom.

Ne zna
Da joj boje blijede
I da vlaga
Je izjeda
I nestaje
Jer za Piccassa
Bagra nije našla ram.

 

PISAC TRAŽI RIJEČ

Misli lebde
odbijaju se o zidove,
mastan papir
blješti pod petrolejom,
i gavran došao po svoje

Pero.

Pisac pada
na trule 
abonosove daske,
antidot 
nije stigao do srca
brže od olova,
a sve da nađe zadnju

Riječ.

 

PRAZAN GRAD

Miris smrti se širi
lebdi u vazduhu
gleda ispod sebe
mapu praznog grada.

Ulicama niko ne hodi
pas, mačka, pa čak ni miš
ljudi su sahranjeni
svi su došli na red.

A smrt sluša
i čuje:
Istim jezikom
govori tišina
u tamnici lijesa
sanduka, kovčega, tabuta.

Na semaforu crveno
više se ne mijenja
krvavi žileti su u lavabou
i prekipjeli svi lonci.

Okrećem glavu
ne mogu da gledam
zgrada je sve manje
vatra sve je veća.

A smrt još sluša
i čuje:
Istim jezikom
govori tišina
u tamnici lijesa
sanduka, kovčega, tabuta.

Spustio sam rampu
ja čuvar gradskog prilaza
došao red i na mene
jedini, zadnji, posljednji.

Oni koji budu dolazili
neće htjeti ni usuditi se
preskočiti rampu
jer nikom ne treba prazan grad.

A smrt sluša
i osluškuje.
Istom tišinom
šuti mrak 
u tamnici lijesa
sanduka, kovčega, tabuta.

 

PSETO U MAGLI ZAVIJA

Umorno i gladno
Pseto zavija
Na polumjesec,
Iza grma,
A noć se
U magli previja.

Pseto u magli zavija.

Bespomoćno i jadno
Ono se uvija
Prođe mjesec,
Bez zrna,
Volimo se
Gospodine vi i ja.

Pseto u magli zavija.

Gospodin radno
Sat navija
Već mjeces,
Svoja crna,
Masna krila
Ponosno razvija.

Pseto u magle zavija.

U magli hladno
Ruža se savija
Ima mjesec,
Bez trna,
Sada smo
Na ti i ja.

Pseto u magli ne zavija,

Gospodin krila umorna previja