Ljeto 2010

  POVIJEST LJUBAVI
  Ahmad Tajmur
 
 

[…]
Nisam znao
Dok sam se u tebe zaljubljivao
Da  se sa poviješću sebe utrkujem
I da uzglavlje vlastita groba ispisujem.

Kansuve al-Guri sam ja,
Ustao sam protiv Selima Prvog,
Ali, Hajir-beg, taj izdajnik
Pomože mu koliko je god mogao da me potuče.

Na Zuvajla kapiji
Moje je srce, Tumanovo srce,
Tri dana i noći tri okačeno bilo,
A Nil teče kako teče.

Ibn Ijas
Skreće al-Makriziju pogled
Na jedan crveni sokak,
Onaj što prolazi
Između turbeta plemenite Nefise
I crkve Marije Džerdži,
I stiže do kapije al-Nasr.

Koptska misa
Sa oltara Amonova hrama
Grli se
U mojim muslimanskim ušima
Sa podnevnim ezanom.

U mojim sokovima
Kola skriveni faraon
I čita prorokov zapis
Sa mojih očnih kapaka, a ja sam potpuno utrnuo
U molitvama zahvalnosti.

Prorok je sa papirusa
Pročitao ceremonijalni tekst
Da bih ja otvorio usta,
Otvorio sam usta
I onda su mi sa jezika potekli
ajeti iz Knjige opomene.

Ehnatonu sam kazao:
Prijestolnica tvoja
Na pola puta između Memfisa i Tebe treba da je,
A da bi našao ono što si zagubio,
Mene treba da slijediš.

Prostor oko mene pun je
Opijenih derviša,
Njihova vina do sada nisam kušao,
Niti njihova opijenost sliči mojoj opijenosti.

Jedared se
Pod azharskim svodovima prolamao
Topovski eho,
Jarosnih vojnika djelo,
Napoleonovih;
A Šampolion,
On pod svjetlošću karabituše
Sa mudrog kamena nekog
Odgoneta moju tajnu šifru.

I Knjiga mrtvih,
I zapisi iz piramida,
I Maitovo pero,
I tužaljke seljaka iz al-Fajjuma,
I moja osama u crkvi,
I Bog Vječni, Uzvišeni
Duhu mome pripadaju.

Ko bi da me naslijeđa moga liši,
Golim bih ga spopao rukama,
Makar me napao
Praćkom što dobaciti može
Od kamenog
Do doba atomskog.

Bulačani pušu u mom srcu
Poput orkana,
A ja se smiriti neću
Sve dok u Klajberovo srce Sulejman el-Halebi
Bodež ne zarije,
I ne osveti me.

Salahuddin Ejjubi,
Gospodar tebi koja si me zavela
Dade mi te za ženu,
i reče
“Neka vam tvrđava bude spavaća odaja,
Planina je iza vas,
a pred vama su sve noći blagoslovljene”.

Ali se paši što je pristigao iz Kavele
Dopade kako ti prinosiš žrtvu
Pa sve Kaveličane podjari
Da me žrtvuju.

Skočih za jednim mamelukom što je bio u bijegu
A tebe ostavih evnusima,
Dok su ti kosu
Vjetrovima mivale
Dvorske robinje.

Valija arnautskih brkova
Srče svoju tursku kahvu,
Tegli nargilu,
I pilji
U struk.

Gledam te
Kroz prozor
Dok pjevaš: Aman, aman,
A al-Hamuli te doziva:
Hej ti koja si nekad bila
Moja Šedžera Durr.

Kleopatro,
Ti si zbog mene žrtvovala Antonija
Ostavivši njegove lađe nasred mora
I s čežnjom se vratila u moju izbu,
Da bi žrtvovala samu sebe,
Niječući
Da čezneš
Kazniti Rim, kleopatrijskim otrovom.

Hatšepsut,
Vidjeh te kako šalješ ljude u gradove Ponta
Da mi donesu
Duhana i burmuta,
I da sprave smjese za moje balzamovanje
U samostanu na moru.

Izis,
Upoznao sam te
Dok si mi pravila zglob lakatni,
Lakat vezavši za nadlakticu,
A nadlakticu učvrstivši mišicom,
A onda,
Mišicu si sa plećkom povezala,
Pa sa jednom i drugom ključnom kosti
Kako bi mi snagu podarila.

Otišla si u Biblos,
I vratila si sa Ozirisom
Cijelu jednu pjesmu, 
Dok je na klasju rižinom
Ostala razbacana ne-poezija.

Kako te mogu grditi
Dok im pjevaš "aman"
I dok ja u Orabijevoj vojsci
Branim svoju kapiju
Od vjetra što njih želi srušiti,
A i mene.

Sa Barudijem me do Cejlona
Odnese vjetar,
Kad se vratih  iz progonstva sa Sejšela,
U društvu sa Sa'dom
"Domovino moja"
pjevao je Sejjid Derviš,
i svud se isto pjevalo
od Sredozemne obale
do Nubijske pustinje.

Gledam te dok Abd an-Nasir drži govor u julu,
A znoj ti lije
Niz preplanulo čelo
Poput delte,
I hvata puls revolucije.

Vidim te
Skrhanu,
Juni je,
Tužan i plače
Kroz tvoje crne oči.

Ali šesti oktobar i
Deseti ramazan,
Po kalendaru gregorijanskom,
I onom hidžretskom,
Dva su znaka za
Jedan praznik.

S arapskog preveo: Munir Mujić

Ahmad Tajmur profesor je na Medicinskom fakultetu Univerziteta al-Azhar u Kairu. Objavio je nekoliko zbirki poezije i nekoliko poetskih drama. Pjesme su mu objavljivane diljem arapskog svijeta, a prevođene su i na druge jezike. Za njega je karakteristično da piše dugačke pjesme koje su protkane dramskim izrazom. U ovu pjesmu utkao je neke od najznačajnijih ličnosti i događaja iz povijesti Egipta.