Proljeće 2008

  BoRDerLine
   Bjanka Alajbegović
 
 

Ne znam koliko nas ima
Da sanjamo daždevnjake
I pokidane niske perli
Još se tačno ne zna kako
Ni koliko dugo nas liječiti
Izvjesni su samo cijepanje
Osluškivanje i strah
Sklonost samoranjavanju
I još mnogo toga neprihvatljivog
I nejasnog ljudima
A i vama dragi psihijatri
Koji ne sanjate daždevnjake
Ni pokidane niske perli
I niste u svojim ogledalima
Ni pocijepani ni iskrivljeni
A ni krv baš ne volite vidjeti
(dok o seksu sasvim hladno razgovarate)
I očekujete da vam se detaljno
Opiše taj osjećaj kada sve
Prestaje biti prirodno
I ljudsko