Zima 2007

  OSVIT JED(NE)POBJEDE I KAHARLI (pjesme)
   Mirza Sarajkić
 
 

OSVIT JED(NE)POBJEDE

Bilo je to u doba,
kad užareni prsten poče tonuti u san.
Sve moja vojska, umorna od rata da bude to što nije,
postepeno je prerastala u tišinu,
želeći prošlost svoju predati svemiru.
I baš tada, konjanici riječi tvojih,
bez najave za rat,
bez poziva na poraz,
topotom tišine zauzeše moju zemlju,
pokoriše moju vojsku
i prođoše kraljevstvom mojim
budeći tajnu, skrivenu u zaboravu.
* * *
Ostala je ova noć,
ko vječnost tamno more
i pustoš kraljevstva mog.
Rat je utihao, baš ko život.
Nema pobijednika, niti pobijeđenih
ostali su samo oni koji se bore.


KAHARLI

U ovoj noći kad tuge se mrijeste,
u ovom ulomku od vakta,
kad kolo vode zle nevjeste,
a gorčina dah mi sažga…

Misli bi da Tobom se liječe.

U ovom trenu kad pute mi priječe,
u čemeru kad sreća je od bola,
kad fali mi stiha pola.
prema Tebi dova zatrepta...

Osvijetli nam staze do sreće.

U ovom konačištu od neznana,
u beskraju Šahzemana,
u glasu boje nemira,
duša se tišacima predala.

Obaspi je Harfovima.
Probudi je Zikrovima.

Do Tebe nejma nama
ni smiraja niti spasa.