Ljeto 2007

  Planiranje budućnosti koristeći iskustva iz prošlosti
  Dragana Broz 
 
 

Nove mogućnosti istraživanja, sticanja saznanja i iskustva u okviru magistarskih studija:
“Instrumenti i metodi za konzervaciju i valorizaciju kulturnog nasleđa” koji će kreirati novi profil stručnjaka: “operator za konzervaciju i valorizaciju arheološkog i arhitektonskog kulturnog nasleđa” 

U panorami postdiplomskih specijalizacija u okviru zaštite kulturnog nasleđa, danas nam je ponuđen jedan interesantan program prvog nivoa magistarskih studija “Instrumenti i metodi za konzervaciju i valorizaciju kulturnog nasleđa”. Ovaj program kreirali su Univerzitet “Karlo Bo” iz Urbina - Italija, Univerzitet “La Sapienza” iz Rima - Italija zajedno sa partnerima sa Balkana, Sveučilištem u Mostaru - Bosna i Hercegovina, Univerzitetom u Novom Sadu - Srbija i Univerzitetom u Tirani - Albanija.

Glavni cilj ovih postdiplomskih studija je da pripremi buduće eksperte za zaštitu, valorizaciju i managment kulturnog nasleđa, u skladu sa novim potrebama kako državnih institucija tako i privatnih organizacija koje razvijaju svoje aktivnosti u oblasti zaštite i managmenta kulturnog nasleđa. 

Ovim projektom biće ustanovljena obrazovna mreža bazirana na interakciji i razmeni studenata i profesora iz Italije i drugih zemalja jugoistočne Evrope, sa željom  postizanja globalnih ciljeva konferencije u Lisabonu “...implementacija ekonomskog održivog razvoja sa novim i boljim mogućnostima za zapošljavanje mladih sa visokim obrazovanjem...”

Tekst u integralnom obliku i bilješkama možete pročitati u štampanom izdanju ”Odjeka”