Ljeto 2007

CC muhe, CC baze i CC kiseline: šta nas to gricka? Ili uvod u citatno ludilo koje će početi
  Saša Madacki
 
 

Uvod

Nikada prije u historiji bibliotekarstva u Bosni i Hercegovini nije više puta postavljeno pitanje bibliotekarima poput Jesam li indeksiran? Kako mogu biti indeksiran? Kako indeksirati? Ja bih da indeksiram časopis? Ima li nas u indeksu? Kakvi su to indeksi? Traže mi nekakav indeks!?Koliko sam citiran? Da li me neko citirao? Povod toj zainteresovanosti za bibliografska istraživanja i citatne analize je Član 36. Zakona o naučnoistraživačkom radu Kantona Sarajevo ((Sl. novine Kantona Sarajevo 10/04), a u vezi sa Članom 85. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo 9/07) koji kaže da je za izbor u zvanje (naučno, istraživačko, nastavno), pored ostalih uslova, potrebno imati objavljen(e) rad(ove) u časopisima koje prati relevantna međunarodna baza podataka. Kao primjeri relevantnih baza navode se Current Contents, SCI...

U susjednoj Hrvatskoj već je prisutna blaga panika u naučnim krugovima koja se može opisati starom izrekom Publish or Parish (Objavi ili nestani) i to u časopisima koje obuhvata bibliografska baza Current Contents. Evo, malo pomalo, ta panika dolazi i u BiH. Sa ciljem razjašnjavanja tog fenomena, potrebno je dati „malčice“ objašnjenja o bibliotečkoj ujdurmi koja je kreirana pedesetih godina prošlog stoljeća.

Current Contents: svrha i značaj

Current Contents je bibliografska baza podataka koja obuhvata (u momentu objavljivanja ovog teksta) potpune bibliografske informacije o više od 8.000 vodećih svjetskih časopisa i više od 2.000 knjiga. Smatra se da obrađuje najutjecajnije i najvažnije svjetske časopise i da je „burzovni monitor“ moderne nauke. Dakle, riječ je o bibliografskoj bazi, a ne o ultimativnom alatu za evaluaciju naučnih radnika (o tome ćemo kasnije), kako se to nekad pogrešno misli. Ovu bazu kreira i putem pretplate ustupa kompanija Thomson Scientific iz Filadelfije.

Dakle, osnovna funkcija Current Contentsa je da naučne radnike informira o najnovijim zbivanjima u njihovom području, odnosno da bude vodič kroz najnoviju literaturu putem tekućih upozorenja. Ova je uloga bila izuzetno bitna u pred-Internet eri, kad je CC bio jedan od osnovnih izvora informacija o zbivanjima u nauci koje su pretplatnici dobivali u vidu štampane publikacije. Sadržaj Current Contentsa je razvrstan u sedam podsekcija, odnosno podbaza:

  • Agriculture, Biology and Environmental Sciences (AGRI)
  • Clinical Medicine (CLIN)
  • Engineering, Technology and Applied Sciences (TECH)
  • Life Sciences (LIFE)
  • Physical, Chemical and Earth Sciences (PHYS)
  • Social and Behavioral Sciences (BEHA)
  • Arts and Humanities (ARTS)

Tekst u integralnom obliku i bilješkama možete pročitati u štampanom izdanju ”Odjeka”